Free Download
  • CD to MP3 Converter
  • MP3, WMA, Ogg, support
  • FLAC support
  • Burn Audio CD
  • Album Artwork

It's Our Best Offer so far!! $49.99 $19.90 for a lifetime FreeRIP Pro license

  • All of the features in Free Version
  • Up to 30% faster converter
  • Optimized for Multi-Cores
  • Exclusive support forum

Ripování audio CD

Jednoduše vložte audio CD do vašeho počítače a spusťte FreeRIP. Vyhledá pro vás informaci na FreeRIP DB, nyní bys měl vidět pole (jako umělce, album, názvy, roky, atd.),vyplní bez vašeho přispění cokoliv! Informace nejsou na CD uloženy samostatně, tak je pro vás poskytuje FreeRIP DB bezplatně. Chcete-li přidat vaše vlastní tagy,můžete tak snadno učinit napsáním změn na pravé straně programu v sekci Info o tagu. Ten je rozdělen na dvě tabulky, Info o CD a Info o tracku. V Info o CD můžete měnit tagy pro všechny tracky,zatím co v Info o tracku jen pro jednotlivé tracky.

Screenshot of FreeRIP

V dalším se ujistěte, že tracky,které chcete ripovat, jsou zkontrolovány, pak klikněte na tlačítko "Rip vybraných tracků do standard formátu"

Screenshot of FreeRIP

Pak se vám otevře nové okno, kde uvidíte průběh ripování

Screenshot of FreeRIP

Jak uvidíte na obrazovce zprávu "Dokončeno", je všechno hotovo!

Screenshot of FreeRIP

Vaše nové soubory najdete v počítači ve složce, pojmenované po skupině/umělci

Screenshot of FreeRIP

Pokud bys chtěl převést do jiného formátu, než který jsi nastavil jako "standard", můžeš snadno převést do jakéhokoliv formátu výběrem "Ripovat do..." v Rip menu.