Free Download
  • CD to MP3 Converter
  • MP3, WMA, Ogg, support
  • FLAC support
  • Burn Audio CD
  • Album Artwork

It's Our Best Offer so far!! $49.99 $19.90 for a lifetime FreeRIP Pro license

  • All of the features in Free Version
  • Up to 30% faster converter
  • Optimized for Multi-Cores
  • Exclusive support forum

Po spuštění

FreeRIP je snadno použitelný program pro vytváření vašich audio souborů.
FreeRIP může převádět (ripovat) audio z CD do řady zvukových souborů, nebo převádět soubory jednoho typu do druhého. Poznámka: Máte-li CD s MP3 soubory, pak nepotřebujete žádný program k jejich kopírování.

FreeRIP zahrnuje podporu pro všechno, co potřebujete. Podporuje ID3 (verzi 1 a 2) a následující typy souborů:

Vyznačuje se také novou, exkluzivní, spolupracující CD databází.
Další nový rys je integrovaná vyhledávací funkce, kterou můžete snadno pátrat po mnoha věcech,jako skupiny/umělci na vašich CD, dále videoklipy, foto, texty a ostatní CD. Všechno uvedené je možné detailně číst na následujících stránkách.