Free Download
  • CD to MP3 Converter
  • MP3, WMA, Ogg, support
  • FLAC support
  • Burn Audio CD
  • Album Artwork

It's Our Best Offer so far!! $49.99 $19.90 for a lifetime FreeRIP Pro license

  • All of the features in Free Version
  • Up to 30% faster converter
  • Optimized for Multi-Cores
  • Exclusive support forum

Volby nastavení

K otevření předvoleb klikněte na Soubor > Nastavení > Volby

Screenshot of FreeRIP

Nyní projdeme všechny volby v hlavní tabulce:

Jazyk:Změna jazyka programu
CD mechanika:Máte-li dvě mechaniky v PC, zde můžete vybrat, kterou z nich chcete použít
Hlasitost ripování:Zvyšte nabo snižte hlasitost tracků procentuálně
Zapsat LRC soubory:Jsou-li texty uložena na CD, FreeRIP pro ně může udělat LRC soubory
Vytvořit playlist:Vytvořte playlist pro soubory,které ripujete
Zvuk na konci ripování:Vyberte, zda chcete přehrát zvuk, když je ripování všech tracků dokončeno
Vysunout CD po ukončení ripování:Vyberte,pokud chcete vysunout mechaniku po ukončení ripování
Zavřít okno průběhu na konci ripování:Vyberte pro automatické zavření okna průběhu, když je ripování ukončeno
Vyšší priorita:Spusťte službu ripování/převádění ve vyšší prioritě
Povolit vícenásobné ukázky:Povolí FreeRIPu otevřít vícenásobně najednou
Zobrazit plovoucí okno:Poskytne možnost zobrazit nebo skrýt plovoucí okno po spuštění (tuto volbu mají jen registrovaní uživatelé)
Kontrola aktualizace:Povolí FreeRIPu odesílat anonymně data na server Greentree Applications z důvodu kontroly poslední instalované verze

Screenshot of FreeRIP

Další je tabulka Info o tagu:

Hledat automaticky FreeRIP DB:vyberte,zda hledat ve FreeRIP CD databázi info o vašem CD
Číst CD text:Jestliže jsou texty na CD uloženy, FreeRIP je odsud získá
Použít místní CD databázi:Jestliže jste ji použili před ripováním CD, FreeRIP automaticky uloží info do vašeho PC (ve FRM3_db.ini). Je-li tato volba vybrána, FreeRIP se do ní podívá, než začne vyhledávat online, ušetří vám čas na provedení změn,které jste udělali naposledy
Zapsat CDPLAYER.INI:Uloží info o CD do souboru cdplayer.ini
Automaticky hledat freedb.org:Je-li vybráno, FreeRIP bude hledat freedb, není-li informace již ve FreeRIP databázi
freedb server:Adresa freedb serveru
Vybrat jeden výsledek:Tato volba automatizuje výsledky freedb vyhledávání. Když je vybrána, je-li ve freedb databázi jeden výsledek pro vaše CD, je automaticky použit místo zobrazení další volby

Screenshot of FreeRIP

Další je záložka výstupu:

Standard enkódování:Vyberte jaký formát souboru má být FreeRIPem použit pro převod jako standard. Volby jsou WAV, MP3, Vorbis, WMA nebo FLAC
Základní výstupní cesta:Tou vyberete, kde budou umístěny výstupní soubory. Standardně je to na ploše PC
Formát výstupního názvu souboru:Tato volba vám dovolí vybrat názvy souborů a složky vašich výstupních souborů.
Více o této volbě ve spodní části této stránky.

Screenshot of FreeRIP

Další je tabulka Enkódování:

Wav enkódování:

Wav bitů vzorkování:Vyberte, zda chcete 8 nebo 16 bitové vzorkování při ripu nebo převodu do WAV formátu
Mono/Stereo:Vyberte mezi Mono (žádné rozdíly mezi reproduktory) nebo Stereo (oba repro mají ojedinělý zvuk)
Zapsat tagy:Zapíše info z tagů do WAV souboru

MP3 emkódování:

Mono/Stereo:Vyberte mezi Mono (žádné rozdíly mezi reproduktory) nebo Stereo (oba repro mají ojedinělý zvuk)
Režim:Bitrate. CBR soubor bude mít vždy stejnou bitrate, VBR soubor bude mít mezi minimální a maximální bitrate a ABR soubor znamená, že bitrate se změní, ale zůstané blíže bitrate, kterou určíte
Zapsat ID3 Tagy:Vyberte, zda zahrnout verzi 1, verzi 2, obě nebo žádné ID3 tagy
Zapsat CRC:Zapsat CRC informaci (Kontrolu cyklickým kódem)

Vorbis enkódování:

Mono/Stereo:Vyberte mezi Mono (žádné rozdíly mezi reproduktory) nebo Stereo (oba repro mají ojedinělý zvuk)
Kvalita:Vyberte kvalitu pro OGG soubor, -1 je nejhorší a 10 bude nejlepší

WMA enkódování:

WMA kvalita:Vyberte bitrate WMA souboru, mezi 28 kbps a 128 kbps

FLAC enkódování:

Mono/Stereo:Vyberte mezi Mono (žádné rozdíly mezi reproduktory) nebo Stereo (oba repro mají ojedinělý zvuk)
FLAC předvolená úroveň kvality:Vyberte kvalitu FLAC souboru, 0 je nejhorší a 8 bude nejlepší

Screenshot of FreeRIP

Další je záložka Síť:

Použít proxy:Nastavení v této záložce jsou normální volby proxy.

Screenshot of FreeRIP

Nakonec vám ukážeme, jak přizpůsobit váš výstupní název souboru šabloně. K volbám šablony se dostanete kliknutím na Soubor > Nastavení > Šablona výstupního názvu souboru

Screenshot of FreeRIP

Můžete přidat, upravit nebo odstranit šablony kliknutím na tlačítka.
Standardně FreeRIP vytváří složku pojmenovanou po umělci, soubory jsou pojmenovány "Číslo tracku-Název tracku".
Je zde mnoho možností kombinací, které můžete použít v předvolených šablonách. Například, pro album Fall Out Boy, které používám, můžete zadat:

    %a\%t\%a - %# - %1%e

Kde první je výstupní soubor jako:

    Fall Out Boy\Infinity on High\Fall Out Boy - 01 - Thriller.mp3

Zde máte seznam různých kódů a co znamenají:

%#:Číslo tracku
%1:Název tracku
%2:Rozšířené info o tracku
%a:Jméno umělce
%b:Jméno skupiny
%c:Skladatel
%d:CDDBID
%e:Rozšířený soubor
%f:Komentář
%g:Žánr
%h:Typ média
%i:ISRC
%j:Dirigent
%k:Typ hudby-nálada
%l:Textař
%m:Délka tracku (Formát: min,sec)
%o:Komentář k CD
%t:Název CD
%y:Rok vydání CD

Screenshot of FreeRIP